Hardy Berscheid   6. Dan 14. März 2020
       
Michael Pottgiesser   5. Dan 19. November 2022
       
 Dr. Werner Loers    4. Dan  22. Oktober 2023
Michael Laudenberg    4. Dan  24. September 2016
Oliver Tostes   4. Dan 05. Dezember 2021
Rainer Sdrojek   4. Dan 05. Dezember 2021
Prof. Dr. Kai Schulte-Bunert   4. Dan 05 Dezember 2021
Anton Ernst    4. Dan August 2002
Guido Picone   3. Dan 25. September 2022
Yannick Drescher   3. Dan 05. Dezember 2021
       
Michael Köstler   3. Dan 23. September 2017
Cornelia Otto   3. Dan 24. September 2016
Marc Petersmeier   3. Dan 14. September 2014
Rüdiger Otto    3. Dan  4. September 2010
       
 Jan Peter   2. Dan  25. September 2022
Anke Schirakowsky- Fleischer   2. Dan 05. Dezember 2021
Lisa Mohr   2. Dan 05. Dezember 2021
Sara Steverding   2. Dan 05. Dezember 2021
Tobias Schmitz   2. Dan 30. September 2018
Lutz Schmidt   2. Dan 30. September 2018
Nico Dörpinghaus   2. Dan 23. September 2017
Werner Classen    2. Dan  26. September 2015
Claus Fleischer   2. Dan 26. September 2015
Masoud Vaziri   2. Dan 26. September 2015
Dr. Petra Schweinshaupt   2. Dan 19. Mai 2013
Claudia Thieser   2. Dan 3. Juni 2007
       
Ben Berscheid   1. Dan 02. Dezember 2023
Andre Langensiepen    1. Dan  22. Oktober 2023
Daniele Steverding   1. Dan 03. Dezember 2022
Holger Metze   1. Dan  05. Dezember 2021
Peter Froch   1. Dan 05. Dezember 2021
Laura Gloning   1. Dan 30. September 2018
Paula Gloning   1. Dan 30. September 2018
Jil Ruckenstuhl   1. Dan 30. September 2018
Jan Peter   1. Dan 23. September 2017
Udo Witte   1. Dan 24. September 2016
David Baldsiefen   1. Dan 24. September 2016
Julia Katschmarek   1. Dan 24. September 2016
Rolf Dietrich   1. Dan 24. September 2016
Nico Dörpinghaus   1. Dan 26. September 2015
Felix Klemt   1. Dan 26. September 2015
Klara Schulte-Bunert   1. Dan 26. September 2015
Nicholas Kraus   1. Dan  14. September 2014
Til Dietrich   1. Dan 19. Mai 2013
Maren Classen    1. Dan 27. Mai 2012
Nicolas Deuss    1. Dan 27. Mai 2012
Jan Vogelsang    1. Dan  4. September 2010
Jacqueline Heppner    1. Dan  31. Mai 2009
Sven Classen    1. Dan 1. Dezember 2007
Christian Classen    1. Dan 3. June 2007
Marc Grosser    1. Dan  3. Dezember 2005
Carola Heppner   1. Dan 12. Juni 2004
Dr. Dorothea Driever-Fehl   1. Dan 2003
Philip Illiken   1. Dan  2003
Christian Fritzmann    1. Dan  2002

 

Zanshin Cup 2019

 Techniker Preis 

    Julius Kaiser

1. Platz 2. Platz 3. Platz
Kata (Unterstufe): Tobias Zapp Dana Selbach Mathilda Weichert
Kata (Mittelstufe):  Pia Nobile Julina Langensiepen Johanna Florczak
Kata (Oberstufe): Michele Steverding Marlon Picone Annina Langensiepen
Parcour (Bonsais) Bela Juraschek Nick Berscheid Jack Strube
Anfänger Unterstufe  Luca Scheel  Tom Berscheid  
 Leistungsklasse Kids  Daniele Steverding Ben Berscheid Christopfer Selbach

 

 

 

 Zanshin Cup 2017

  1. Platz 2. Platz 3. Platz
Kata (Unterstufe): Michele Steverding  Finnja Weichert Kilean Mangiras
Kata (Mittelstufe):  Annina Langensiepen Susanna Gehrigk Aliya Strube
Kata (Oberstufe):  Christopher Selbach  Ben Berscheid  Daniele Steverding.
Parcour (Bonsais)

 Eliya Fischer

Julina Langensiepen Matthias Alicke
Technikerpreis  Jan Metze    
       

Zanshin Cup 2016

  1. Platz 2. Platz 3. Platz
Kata (Unterstufe):  Christopher Selbach  Noah Baar;  Aaligah Strube
Kata (Mittelstufe):  Ben Berscheid  Lennert Hoppe  Eric Schneider.
Kata (Oberstufe):  Timo Metze  Eske Fleischer  Daniele Steverding.
Parcour (Bonsais)

 Simo Mono

 Kilian Mangiras  Michele Steverding
Technikerpreis  Aninna Langensiepen.    
       


 

 Zanshin Cup 2015

  1. Platz 2. Platz 3. Platz
Kata (Unterstufe):  Christopher Selbach  Julius Kaiser  Lutz Fischer
Kata (Mittelstufe):  Ben Berscheid  Jerrit Hubertz  Jan Metze
Kata (Oberstufe):  Timo Metze  Sven Treborsk  Eske Fleischer
Parcour (Bonsais)  Philipp Heap  Finja Weichert  Simon Mono
Technikerpreis  Daniele Steverding    
       

 

Zanshin-Cup 2014  

  1. Platz 2. Platz 3. Platz
Kata (Unterstufe):  Carlotta Rappert  Elyas Malekyan  Jana Brunckhorst
Kata (Mittelstufe):  Eske Fleischer  Timo Metze  Jan Weiss
Kata (Oberstufe):  Sebastian Brochhaus  Antonia Rappert  Jonas Szymajtys
Kumite (Oberstufe):      
Kata / Kihon (Bonsais):  Ben Berscheid  Jan Metze  Mero Meding
Technikerpreis  Philipp Neuhäuser    

 

Zanshin-Cup 2013 

  1. Platz 2. Platz 3. Platz
Kata (Unterstufe): Timo Metze Jan Weiss Sven Trebovsek
Kata (Mittelstufe): Laura Gloning Maximilian König Antonia Rappert
Kumite: Maximilian König Laura Gloning Jonas Szymajtys
Kata / Kihon (Bonsais 5-6 J.): Abbas Büchel Ben Berscheid Noah Robpcik
 Kata / Kihon (Bonsais 7-8 J.): Finn Reinhardt Philipp Neuhäuser Fabian Wehn
Technikerpreis Carlotta Rappert    

 

Zanshin-Cup 2012 

  1. Platz 2. Platz 3. Platz
Kata (Unterstufe): Hanna Wolff Jan Weiss  Luca Chichowski
Kata (Mittelstufe): Laura Gloning Paula Gloning Sebastian Brochhaus
Kata (Oberstufe): Jil Ruckenstuhl Ann Schulte-Bunert Yannick Drescher
Kumite Mädchen Jil Ruckenstuhl Paula Gloning2.    Laura Gloning
Kumite Jungen Sebastian Brochhaus Hamza Büchel  
Kata / Kihon (Bonsais): Ben Brucksch Til Meyer Fabian Wehn
Technikerpreis Lea Haas    

 

Zanshin-Cup 2011

  1. Platz  2. Platz  3. Platz 
Kata (Unterstufe):  Sebastian Bruchhaus Marie Neu Michelle Müller
Kata (Mittelstufe):  Jil Ruckenstuhl Paula Gloning Ann Schulte Bunert
Kata (Oberstufe):  Nick Dietrich Yanick Drescher Lea Haas
Kumite (Oberstufe):  Nico Dörpinghaus Felix Klemt Klara Schulte Bunert
Kata / Kihon (Bonsais):  Eske Fleischer Luisa Hermkens Sam Nuchel
Technikerpreis  Marie Neu    

 

Zanshin-Cup 2010 

  1. Platz  2. Platz  3. Platz 
Kata (Unterstufe):  Sebastian Brochhaus Max Groß Svenja Höller
Kata (Mittelstufe):  Jil Ruckenstuhl Paula Gloning Ole Mintrop
Kata (Oberstufe):  Yannick Drescher  Lea Haas  Jens Bienert
Kumite (Oberstufe):  Jens Bienert Gerion Bäumerich Lea Haas
Hindernislauf (Bonsais):  Jan Weiss  Maxim Koroll Tom Odendahl
Technikerpreis  Laura Gloning    

 

Zanshin-Cup 2009 

  1. Platz  2. Platz  3. Platz 
Kata (Unterstufe):  Ann Schulte-Buntert  Ole Mintrop  Tobia Wipperfeld 
Kata (Mittelstufe):  Yannick Drescher   Annika Schiemann  Nico Dörpinghaus 
Kata (Oberstufe):  Catharina Brochhaus  Lea Haas  Klara Schulte-Bunert 
Kumite (Oberstufe):  Lea Haas  Klara Schulte-Bunert  Catharina Brochhaus  
Hindernislauf (Bonsais):  Loren Hoti  Sebastian Brochhaus  Danny Hoti 
Technikerpreis  Tim Schmülling     

 

Zanshin-Cup 2008 

  1. Platz  2. Platz  3. Platz 
Kata (Unterstufe):  Nina Panten  Gereon Bäumerich  Anica Striefler 
Kata (Mittelstufe):  Yannick Drescher  Nick Dietrich  Lucas Erdmann 
Kata (Oberstufe):  Katharina Brochhaus   Lena Fröhlingsdorf  Lea Haas 
Kumite (Oberstufe):  Lena Fröhlingsdorf  Sarah Winter  Robin Schmidt 
Kata (Jugend):  Maren Classen  Tim Georgsson   Mohamed Abdat 
Kumite (Jugend):   Timor Roia  Tim Georgsson   Jan Vogelsang 
Technikerpreis  Luisa Joist     

 

Zanshin-Cup 2007 

  1. Platz  2. Platz  3. Platz 
Kata (Unterstufe):  Lucas Erdmann  Yannick Drescher   
Kata (Mittelstufe):  Sarah Winter  Klara Schulte-Bunert   Lea Haas 
Kata (Oberstufe):  Lena Georgsson  Robin Hinkel  Til Dietrich 
Kumite (Oberstufe):   Til Dietrich  Robin Hinkel  Lena Fröhlingsdorf 
Technikerpreis  Anne Thieser     

 

Zanshin-Cup 2006 

  1. Platz  2. Platz  3. Platz 
Kata (Unterstufe):  Sara Winter  Anne Thieser  Saskia Virus 
Kata (Mittelstufe):  Bianca Lemaire  Oliver Wolf  Marc Heppner 
Kata (Oberstufe):  Maren Classen  Katharina Brochhaus  Tim Georgsson 
Kumite (Oberstufe):   Tim Georgsson  Karl Wittwer  Marc Ommerborn 
Technikerpreis  Lena Georgsson     

 

Zanshin-Cup 2005 

  1. Platz  2. Platz  3. Platz 
Kata (Unterstufe):  Michelle Mäling  Oliver Wolf  Melina Weyer 
Kata (Mittelstufe):  Pascal Schmidt  Robin Hinkel   Lena Georgsson 
Kata (Oberstufe):  Sabrina Drouven  Jacquline Hombergs  Maren Classen 
Kumite (Mädchen):   Maren Classen  Sabrina Drouven  Jacqueline Hombergs 
Kumite (Jungen):   Jan Vogelsang  Martin Drößinger  Markus Schupp 
Technikerpreis  Katharina Brockhaus     

 

Zanshin-Cup 2004 

  1. Platz  2. Platz  3. Platz 
Kata (Unterstufe):  Nico Böckhoff   Karl Wittwer   Christin Bienert 
Kata (Mittelstufe):  Maren Classen   Nele Hoffmann   Sonja Courth 
Kata (Oberstufe):  Markus Schupp   Sabrina Heppner   Jacqueline Heppner  
Kumite:   Jacqueline Heppner   Sabrina Heppner   Dana Clauer  
Technikerpreis  Maren Classen      

 

Zanshin-Cup 2003 

  1. Platz  2. Platz  3. Platz 
Kata (Unterstufe):  Jan Vogelsang  Martin Drößinger  Rene Steinebach 
Kata (Mittelstufe):  Nele Hoffmann  Sabrina Droven  Maren Classen 
Kata (Oberstufe):  Lars Thieser  Tim Grosser  Nikolas Deuß  
Kumite (Kinder):  Melanie Neu   Lara Balensiefer   Sabrina Heppner  
Kumite (Jugentliche):  Nikolas Deuß   Lars Thieser  Alexander Schüler  
Technikerpreis  Maren Classen     

 

Zanshin-Cup 2002

  1. Platz  2. Platz  3. Platz 
Kata (Unterstufe):  Sabrina Drouven  Alex Langwald  Nele Hoffmann  
Kata (Mittelstufe):  Johanna Frassek  Timor Roja   Dana Clauer 
Kata (Oberstufe):  Nikolas Deuß   Lars Thieser  Sven Classen 
Kumite  Nikolas Deuß   Lars Thieser  Tim Grosser 
Technikerpreis  Kristina Wichert     

 

Zanshin-Cup 2001

  1. Platz  2. Platz  3. Platz 
Kata (Unterstufe):  Markus Schupp  Janina Diewald  Maria Thieser 
Kata (Mittelstufe):  Lars Thieser  Lara Balensiefer  Sabrina Heppner 
Kata (Oberstufe):  Christian Classen  Ricardo Bertelmann  Sven Classen 
Kumite  Sven Classen  Philip Weyer  Ricardo Bertelmann
Christian Classen 

 

Zanshin-Cup 2000

  1. Platz  2. Platz  3. Platz 
Kata (Unterstufe):   Jacqueline Hombergs  Jacqueline Heppner  Steffen Bruchhaus 
Kata (Mittelstufe):  Christian Classen   Sven Classen   Ricardo Bertelmann  

 

 

Für herausragende Verdienste um Karate - Zanshin wurden nachstehend aufgeführte Vereinsmitglieder mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt.


Herr Axel Weyer
Frau Silke Abraham
Frau Dr. Dorothea Driever-Fehl
Herr Hardy Berscheid